Sievietes izglābs pasauli

Recenzija par Ingas Žoludes romānu "Santa Biblia" (Dienas Grāmata, 2013).Pieejams tiešsaistēJansone, Ilze. Sievietes izglābs pasauli. Punctum,22.05.2014. (Skatīts 01.06.2017.)

Publisher

Punctum

Type of publication

Electronic publication

Type of work

Reception

Classifier

Person of reception

Author

Publishing year/ place

22.05.2014, Rīga