Shakespeare in the "Time Machine" of Interpretation

Bibliogrāfija Zeltiņa, G. (2003). Šekspīra interpretāciju "laika mašīna". Letonica, Nr. 9, 46. - 75. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

9

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2003, Rīga