The Question of Purvītis in Panoramas and Close-Ups

BibliogrāfijaĀbele, K. (2001). Purvīša jautājumi panorāmās un tuvplānos. Letonica, Nr. 6/7, 189. - 193. lpp

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

6/7

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2001, Rīga