The New Volume of Encyclopaedia

BibliogrāfijaGrosmane, E. (2001). Enciklopēdijas turpinājums "Māksla un arhitektūŗa biogrāfijās". Letonica, Nr. 6/7, 184. - 185. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

6/7

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2001, Rīga