The 17th Baltic Studies Conference

BibliogrāfijaMuktupāvela, R., Šiliņa, Z. (2000). 17. Baltijas studiju konference Vašingtonā. Letonica, Nr. 5, 163. - 164. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

5

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2000, Rīga