Songs of CImdiņi Dinasty from Vecpiebalga

BibliogrāfijaRozenbergs, J. (2001). Vecpiebaldzēnu Cimdiņu dzimtas dziesmu pūrs. Letonica, Nr. 6/7, 127. - 153. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

6/7

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2001, Rīga