Lasi divreiz

Annas Auziņas recenzija par Semjona Haņina dzejas krājumu "Peldus" (Orbīta, 2013).

Publisher

Biedrība "Latvijas Literatūras centrs"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

5 [15]

ISSN

1691-6948

Classifier

Author

Person of reception

Publishing year/ place

2013, Rīga