Vajadzīgo pasvītrot

Kā norādījusi autore, šis ir dzejoļu krājums ar laimīgām beigām. Ikdienā radušās domas un jūtas sarindotas asociāciju plūsmā, kas nekādā gadījumā nav monotona, drīzāk raibu ikdienas impresiju piesātināta.

"Es un domubiedri veido savu pasauli, kuras valoda, pārdzīvojuma asociatīvā izteiksme ir tik individuāla, ka lasītājam reizēm neizdodas "pieāķēties" tēliem un asociācijām — acīmredzot trūkst kāda posma, kas ir zināms autoram, bet izlaists tekstā".
(Literatūrzinātniece Ieva E.Kalniņa)

Publisher

Neputns

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

ISBN

9984792044

Photographer

Publishing year/ place

2001, Rīga

Time / place of recording

1989 – 1999