Valentīnas Freimanes septiņas dzīves

Saruna ar kinozinātnieci, grāmatas "Ardievu, Atlantīda!" autori Valentīnu Freimani.BibliogrāfijaVerhoustinska, Henrieta. Valentīnas Freimanes septiņas dzīves. Lilit. Nr. 3, 2011, 18.–20., 24., 26., 28lpp.

Publisher

Žurnāls "Lilit"

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

6

ISSN

1691-2012

Person of reception

Publishing year/ place

06.2011, Rīga