Monstri un metaforas: ieskats šausmu literatūras pasaulē

Grāmatas pirmajā daļā raksturoti šausmu žanra teorētiskie aspekti, apskatīti tā paveidi, mūsdienu sazarojumi un ievērojamākie rakstnieki. Otrajā daļā kā piemērs tam, cik plašu interpretāciju lauku piedāvā šī žanra pētniecība, piedāvāta vairāku ikonisku literāru darbu analīze, meklējot tajos bibliskas paralēles un motīvus. Pētījuma trešā daļa veltīta šausmu žanram latviešu literatūrā.
Plašāk

Publisher

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

ISBN

978-9934-0-5246-0

Artist

Publishing year/ place

2015, Rīga