Smalkās kaites

Trešais atkārtotais izdevums; pirmizdevums 1937. gadā, otrs izdevums – 1949. gadā.
Satura rādītājs
Bada spēle
Dāvana
Līdzjūtība
Dzeltānā roze
Brauciens pie Annas
Simts divdesmit latu
Lielas spodrības gaismā
X un Y
Stāsts par nagu
Abakuka krišana
Sarkanās asaras
Jāšana uz lauvas
Gājiens ar lopiem
Ķirbji

Publisher

Valters un Rapa

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

ISBN

9789984805009

Publishing year/ place

2007, Rīga