Rītdienas cēlāji

Aprakstu krājums par Padomju Latvijas rūpnīcu novatoriem.

SatursPriekšvārds.
A. Talcis. Cīņa par ātrumiem.
Е. Kalējs. Meitene pie krāsns.
F. Vedins. Darba slavas mantinieks.
V. Bušmane. Piecos gados.
М. Zorins. Dižā celtniecības darba dalībnieks.
G. Cīrulis. Zvejas kutera kapteinis.
J. Pabērzs. Dzīves skola.
J. Ratners. Jaunrade.
Z. Freimane. Metalurgi.
Е. Vilks. Cilvēki kūdras purvā.
Р. Pētersons. Trešais darbgalds.
K. Sūna. Brocēnu veterans.
A. Līdums. Problemas atrisinājums.
J. Mālers. Audējas liktenis.

Publisher

Latvijas Valsts izdevniecība

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1953, Rīga