Jauno autoru almanahs (1952)

SatursDzejoļi
G. Bahmanis. Kolhoza kalējs.
D. Cers: Augšanas prieks. Šalks latvju kļavas Turkmēnijā. Brīvības kareivji.
V. Daune: Padomju cilvēks. Jaunā Ķīna. Linu kombains.
Z. Ērglis: Sastapšanās. Krāsotājs.
V. Ēvele: Kremļa kurantu dziesma. Galdnieka pārdomas. Balāde par An Giru.
V. Kaijans: Sveicieni. Rudens diena. Pionieru pils. Gil-Sarat. Jaunā cirsma.
T. Kalnājs: Jaunā traktoriste un cīrulis. Mana meitene. Fabula par cūku. Varde un ekskavators. Dziesminieks.
O. Lisovska: Gori. Ļeņina atceres dienā. Pret pavasari. Pavasaris pie Gaujas.
I. Mežnora: Padomju cilvēks. Ravētājas. Kolhoza aitu gans.
V. Oga: Dziesma mieram. Dziesma par Koreju. Skolai.
M. Osīte: Saulainais vārds.
J. Osmanis: Mazais spāņu partizānis. Māt! Vecā Anša saruna ar cirvi.
L. Pēlmanis: Daugava, māmuļa. Kolhoza meitenes dziesma. Komjaunatnes maiņa. Velte māmiņai.
J. Plotnieks: No Pededzes nāks gaisma. Fabrikas meitenei.
V. Rūja: Vējus valdīt spējam. No aģitpunkta. Kurzemes Silos. Veltīgas pūles.
J. Silazars: Stiprais vārds. Nezināmais. Metalurģieši miera sardzē. Topošā māte. Kočžedo.
A. Skalbe: Miera zeme. Jaunā ielā. Kolhoza rēķinvedis. Arbuzs.
J. Stulpāns: Svētku vakarā. Pienākums.
O. Vācietis. Pie jaunajiem Krimas topogrāfiem.
E.Vēciņa: Zinātnieku brigāde dodas ceļā. Mičurinam. Kultūrparks. Šopena skaņas Polijai.
M. Vējš. Volgas-Donas kanāls.
V. Vidaga: Rūpnīcas sargs. Koreja dzīvos.
V. Belševica. Poēma par septiņvārpu kviesi.

Viencēlieni
E. Eglājs. Mēs viņiem parādīsim.
M. Režčikovs. Detaļa.

Proza
B. Liepnieks. Diplomdarbs.
M. Osīte. Redze.
V. Paegle. Atriebēji.
L. Vītols. Vecmīlgrāvieši.