Tulkojuma paraugs

Tulkojuma paraugs, 1675. gadā Rīgā iznākušo latviešu Bībeles tekstu faksimiliespiedums. Teksts paralēli vācu un latviešu valodā.
Apceres autors Benjamiņš Jēgers.

Title in original language

Eine Übersetzungsprobe

Publisher

Apgāds "Daugava"

Type of publication

Facsimile edition

Type of work

Translation

Translator

Publishing year/ place

1975, Stokholma