Par kritiku un tās uzdevumiem: raksts, no 03.1895g.

laikrakstā "Mājas Viesis", 1895, 1.,8.,15.III., rakstā uzsvēris, ka 90. gados beidzies pirmais posms latviešu literatūrkritikas attīstībā; tajā varēja aprobežoties ar kļūdu uzrādīšanu, turpretim jaunajā kritikas pakāpē vērtētājs vairs nevar būt tiesnesis, bet gan rakstnieka personIbas un jaunrades noslēpumu atklājējs.

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1895