Domas par tautiskās dzejas nodibināšanu: brošūra

Brošūra iznāca ar P. vārdu. Tajā J. Lautenbahs aizstāvēts pret kritiķu uzbrukumiem un izvērsta polemika ar Kalninieku (M. Kaudzīti) par literatūras vērtēšanas kritērijiem, latv. tautas pasaules uztverē balstītas dzejas izveidi un formu. Iespējams, ka darba īstais autors ir J. Lautenbahs.

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1881