Kapsētas Urzula jeb Uz tumšām tekām. Šī laika stāsts

Vācu rakstnieka B.A. Bleiha (Bleich) romāna tulkojums. Pirmās trīs daļas publicētas Rīgā (1877); ceturtā daļa - Jelgavā pie Indriķa Alunāna (1879). kopā gandrīz 1500 lpp.
Oriģināls izdots Berlīnē 1876. gadā (?).

Title in original language

Der Hausirer oder auf dunklen Pfaden

Publisher

Apgāds "Brāļi Buši"

Type of publication

Book

Type of work

Translation

Translator

Publishing year/ place

1877 – 1879, Rīga