Dziesmu virkne, pīta no M. Lapp

Dziesmu krājums, publicēts divās daļās jeb divos "sašuvumos".
Saturs kārtots vairākās daļās
I Tēvijai un tautas draugiem. Nr. 2. Tēvijai. Mel. Dievs svētī Vidzemi:
Tu dārga tēvija, / Tev apsolu, / Ka Tevi cienīšu. / Līdz nāvei mīlēšu / Un priekš Tev` strādāšu, / To zvērēju.
nr. 6 Jura Alunāna piemiņa.
II Mīlētājiem
III Šis un tas - rekrūšu dziesma; vecu vīru dziesma pie alus kausa; žīda dziesma, kad dēls jādod zaldātos; dabas dzeja; dziesmu taisītāja nāves stunda: "Kau sen viņš trūd jau pīšļu dalībā, / Tak dzīvs vēl katrā savā dziesmiņā."

Publisher

Apgāds "Brāļi Buši"

Type of publication

Booklet

Type of work

Original work

Person of reception

Publishing year/ place

1871 – 1872, Rīga