Nav žēl ne mīlas bijušās, ne cerību...

Pirmā publikācija.

Publisher

Laikraksts "Republikas Sargs"

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

Publishing year/ place

23.04.1920, Rīga