Palma vējā: literatūrvēsturiskas piezīmes par latviešu trimdu

Anita Rožkalne mēģina atrast līdzīgo un atšķirīgo trimdas un Latvijas latviešu likteņos un pasaules redzējumā. Autore balstās galvenokārt uz Anglijas latviešu pieredzi, cenšas siet kopā saites sevī, tiecoties saprast, kas mēs esam kā tauta.

Galvenā redaktore Inguna Cepīte, redaktore Biruta Jēgere; īsziņu par grāmatu angliski tulkojusi Lalita Muižniece, vāciski - Margita Gūtmane. Lilijas Dzenes ievadvārdi, māksliniece Gita Okonova, foto: Gunārs Janaitis.

Publisher

Izdevniecība "Pētergailis" (1990–)

Type of publication

Rakstu krājums

Type of work

Original work

ISBN

9984504670

Author of the comment

Photographer

Artist

Publishing year/ place

1998, Rīga