Pret savu gribu

SatursMonas Līzas pilsētā
Pārpratums
Vietnieks
Viesības
Pārskatīšanās
Pārsteigums
Negods
Jubileja
Ruinēts
Goda
sargi
Atriebība

Publisher

Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1928, Rīga