Spīts

Izdots Daugavas Vanagu apgādā.

SatursSpīts. Par latviešu dvēseles saglabāšanu.
Četri liktenīgi motīvi latviešu kultūrā.
Sirdsdedzes dzejnieks - Jānis Poruks.
Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli - Fricis Bārda.
Pārdomas par zviedru dzejniekiem.
Miera un brīvības zemē.
Dievišķīgā nemierniece - Karina Boja.
Savas tautas tiesātājs - Jalmārs Bergmans.
Drūmais ideālists - Pērs Lagerkvists.
Illūziju slavinātājs - Sigfrids Sivercs.
Dzejnieks un klejotājs - Harijs Martinsons.
Pārdomas par vācu dzejniekiem.
Meditācijas dzejnieks - Hermanis Hesse.
Bijības dzejnieks - Hansis Karossa.
Mazās tautas bojā eja - pārdomas par Franci Verfeli.
Trimdas traģisms.
Pašgribēta trimda - pārdomas par Turgeņevu.
Trimdas traģisms - Merežkovska pēdējie gadi.
Piezīmes.
Zentas Mauriņas literārie darbi, 1919-1949

Publisher

Daugavas Vanagi

Type of publication

Rakstu krājums

Type of work

Original work

Person of reception

Publishing year/ place

1949