Latviešu kultūra un brāļu draudze: latviešu kultūras tradīciju čehu konteksti XVII–XX gadsimtā

“Pāvela Štolla grāmata ir unikāla, jo ļauj ieraudzīt čehiskos toņus latviskos tekstos. Tā ļauj gan iepazīt čehu kulturu, gan no jauna
paskatīties uz latviešu literatūru un kultūru.” (Prof. Igors Šuvajevs)

Grāmatas pamatā ir autora doktora disertācija (2011), ko izdevusi Kārļa Universitāte (2013).

Recenzenti: Jiržījs Marvans, Vaids Šeferis.
Redaktore: Elīna Kokareviča.
Dizains: Ilze Kalnbērziņa-Prā.
Tulkojis Jānis Krastiņš.

Title in original language

Lotyšská kultura a Jednota bratrská

Type of publication

Book

Type of work

Translation

ISBN

9789934861109

Translator

Person of reception

Publishing year/ place

2016, Rīga
Izdevējs: u.c.