Austras Dāles Tālie gaisi

Recenzija par Austras Dāles dzejoļu krājumu "Tālie gaisi" (1944).

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

6

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

1944, Rīga