Diženā rotaļa

Dzejoļi pirmsskolas vecuma bērniem. Lilijas Butenko ilustrācijas.

AnotācijaLeontīne Apšeniece-Akula dzimusi Balvu rajona Bērzpils pagastā, kur viņas bērnības pļavā ganās skudras un sienāži, vējā klusi san smilgas un zilie zvaniņi zvana, bites un kamenes naski vāc medu, vecajā eglē stārķi vingrina spārnus tālajam gājputnu ceļam uz siltajām zemēm.

Publisher

Izdevniecība "Eve"

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

ISBN

9789984716718

Publishing year/ place

2007, Rīga