Seši mazi bundzenieki

Jautrības luga ar dziedāšanu un rotaļām 4 cēlienos.
2., pārlabots izdevums.

Publisher

Heinriha Alunāna apgāds

Type of publication

Book

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1911, Jelgava