Lugas

Saturs: Pašu audzināts
Seši mazi bundzenieki
Pārticībā un nabadzībā.

V. Hausmaņa priekšvārds un komentāri.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Selection

Type of work

Original work

Author of the comment

Publishing year/ place

1968, Rīga