Tālais dārzs

Dzejoļi 1941-1946

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1947
Izdevējs: Fišbahas latviešu komitejas literārais apgāds.