Pret ziemeļiem

Saturs
Pret ziemeļiem. Dramatisks tēlojums čeros cēlienos. 
Jēkabs Saltups. Drāma piecos cēlienos.
Līgo. Drāma četros cēlienos.
Audžu bērni. Tautas drāma piecos cēlienos.
Vienprātības komiteja. Satīra divos cēlienos.

Priekšvārda autors – Viktors Hausmanis.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Selection

Type of work

Original work

Author of the comment

Compiler

Publishing year/ place

1986, Rīga