Skatoties no augšas

Recenzija par Katrīnas Rudzītes dzejoļu krājumu "Saulesizplūdums" (Literatūras kombains, 2014).

Publisher

Ubi Sunt

Type of publication

Electronic publication

Type of work

Reception

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

12.02.2015