Raksti 15. sējumos

Saturs
1. sējums. Tālā gaita: autobiogrāfiskās triloģijas 1. grāmata.
2. sējums. Iedrīkstēties ir skaisti: autobiogrāfiskās triloģijas 2. grāmata.
3. sējums. Dzelzs aizbīdņi lūst: autobiogrāfiskās triloģijas 3. grāmata.
4. sējums. Drosme būt: Zviedrijas dienasgrāmatas; Itālijas ceļojums  
5. sējums. Pasaules vārtos: Zviedrijas dienasgrāmatas, 1951-1958.
6. sējums. Manas saknes ir debesīs, 1972-1978.
7. sējums. Kultūras saknes: esejas, 1929-1944.

Pēcvārdu "Zentas Mauriņas dzīves gadi Zviedrijā" Zentas Mauriņas Rakstu 4. sējumā (1999) sarakstījusi Irēne Mellis.

Publisher

Apgāds "Daugava"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

ISBN

9984531570,9984531775,9984644030,998464426X,9984644618,9984644561, 9984741176

Author of the comment

Publishing year/ place

1996 – 2003, Rīga