Tribūna poza mūsdienās nestrādā

Ineses Māls saruna ar Kārli Vērdiņu par mūsdienu latviešu dzeju.

Publisher

Laikraksts "Ventas Balss"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

217

ISSN

1407-9151

Person of reception

Author

Publishing year/ place

10.11.2009, Ventspils