Subjektīvi par latviešu dzeju

Lanas Strodes saruna ar Kārli Vērdiņu saistībā ar darbu pie kritisku rakstu sērijas laikrakstam "Kultūras Forums".

Publisher

Fonds "Kultūras Forums"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

49/50

ISSN

1691-1946

Publishing year/ place

18.12.2009, Rīga