Rīgas Dievmātes klosteris: drāma 4 cēlienos. Das Kloster der Mutter Gottes zu Riga: Drama in 4 Akten. The convent of Our Lady of Riga: a play in 4 acts.

Teksts paralēli latviešu, vācu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām.
Linda Straume, tulkojums angļu valodā. Valdis Bisenieks, tulkojums vācu valodā.

Publisher

Apgāds "Jumava" (1991–)

Type of publication

Book

Type of work

Original work

ISBN

9984051838

Translator

Publishing year/ place

1998, Rīga