Tas

Recenzija par Krišjāņa Zeļģa dzejoļu krājumu "Visas tās lietas" (Mansards, 2010).

Publisher

Fonds "Kultūras Forums"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

45

ISSN

1691-1946

Classifier

Person of reception

Author

Publishing year/ place

26.11.2010, Rīga