Uzrakstīt ūdenī, uzrakstīt gaisā

Kristīnes Sadovskas saruna ar dzejnieku Andri Ogriņu saistībā ar viņa pirmā īsprozas krājuma "Pēdējā santīma grāmata" (Dienas Grāmata, 2012) iznākšanu.

Publisher

Dienas Mediji

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

10

ISSN

1407-1290

Person of reception

Publishing year/ place

13.01.2012, Rīga