Kādurīt pamodās slavena

Mairitas Kaņepes saruna ar dzejnieci un skolotāju Dainu Sirmo.

Publisher

Laikraksts "Druva"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

157

ISSN

1691-0400

Person of reception

Publishing year/ place

14.10.2014, Cēsis