Instinktu triumfs

Saruna ar rakstnieci sakarā ar romāna "Kāpēc tu raudāji?" izdošanu.

Publisher

SIA Laikraksts Diena

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

262

ISSN

1407-1290

Person of reception

Publishing year/ place

07.11.2003, Rīga