Vai kungs un pavēlnieks?

Recenzija par Ievas Rupenheites dzejoļu krājumu "Melnas krelles" (Neputns, 2007).

Publisher

Fonds "Kultūras Forums"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

3

ISSN

1691-1946

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

08.01.2008, Rīga