Ko es gribu teikt

Saturs"kālab jūs atrāvāt vidusskolnieces rītus..." Sieviešu dzeja "izmēģini ziemeļu sirdi..." "divi vīrieši dziedāja
virtuvē..." "dzied manī vīns..." Ko es gribu teikt.

Publisher

Biedrība "Latvijas Literatūras centrs"

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

1

ISSN

1691-6948

Author

Publishing year/ place

2010, Rīga