Emocionāls asinsgrēks

Viestarta Gailīša saruna ar rakstnieci Ingu Žoludi sakarā ar romāna "Silta zeme" (Dienas Grāmata, 2008) iznākšanu.

Publisher

Dienas Mediji

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

125

ISSN

1407-1290

Person of reception

Publishing year/ place

22.08.2008, Rīga