Par adatas tiesu (no dvēseles prozas un miesas)

Recenzija par Andras Manfeldes darbu "Adata" (AGB, 2005).

Publisher

Fonds "Kultūras Forums"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

15

ISSN

1691-1946

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

22.04.2005 – 29.4.2005, Rīga