Works

View:
Showing 1-20 of 85 items.
Cover photoAuthor Title Year GenreType of issuePublisherPeriodical
Aina Rozeniece"Izturi, pacieti, nes/ Savu taisno vai netaisno daļu! Stiprais no pazemes/ Nes lapu zaļu." Zinaīdai Lazdai – 1002002biography/
raksts
publication Laikraksts "Latvijas Vēstnesis"
Anita Rožkalne
Astrīda Skurbe
Benedikts Kalnačs

... (4)

20.-30. gadu latviešu rakstnieku portretiliteratūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsApgāds "Zvaigzne ABC"
Annas Brigaderes prēmija Kārlim Skalbem un Zinaīdai Lazdai1943critique/
raksts
publication Laikraksts "Daugavas Vēstnesis" (1941–1944)
Alfrēds GātersApceres par latviešu trimdas rakstniekiem no nepabeigtā latviešu literātūras vēstures manuskripta 2000apcerebook
Irina OzoliņaAtmiņas par dzejnieci1982atmiņaspublication Žurnāls "Jaunā Gaita"
Guna IkonaAtmiņas par dzejnieci un skolotāju1983rakstspublication
Ausma ŠķērbeleBendes meitiņa1946apcerepublication Žurnāls "Lāpa"
Jānis ZariņšBrītiņš ar Zinaīdu Lazdu1977critique/
raksts
publication
Ingrida VīksnaCiemos pie Zinaīdas Lazdas1941rakstspublication Laikraksts "Daugavas Vēstnesis" (1941–1944)
Ausma Regīna JaunzemeDažas piezīmes: Zinaīdas Lazdas dzeja un tās sakaras ar moderno dzeju1968apcerepublication Žurnāls "Tilts"
Ausma Regīna JaunzemeDažas piezīmes. Zinaīdas Lazdas dzeja un tās sakars ar moderno dzeju1968apcerepublication Žurnāls "Tilts"
Divas dzejoļu grāmatas1942reviewpublication Laikraksts "Kurzemes Vārds"
Irma CēbereDvēsele starainā1958reviewpublication Laikraksts "Laiks"
Jānis AndrupsDzejniece Zinaīda Lazda aizsaulē1957nekrologspublication
Valdemārs KārkliņšDzejnieces pēdējās dienas1957apcerepublication Laikraksts "Laika Mēnešraksts"
Zenta MauriņaDziļuma dziesmas dzejniece Zinaīda Lazda1942reviewpublication Laikraksts "Daugavas Vēstnesis. Māksla – Literatūra – Zinātne"
Godalgota dzejniece1937reviewpublication Žurnāls "Zeltene" (1926–1940)
Austra TamužaGodalgota grāmata1957reviewpublication Australian Latvian
Viesturs VecgrāvisGunara Saliņa Dzīvības Dārzs. Naudītē, Ņujorkā un pasaulē jeb ko mēs neesam ieraudzījuši...1995essaypublication Žurnāls "Karogs"
Jānis KadilisJauna dzejniece1937reviewpublication Žurnāls "Daugava"
Showing 1-20 of 85 items.
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.