Works

View:
Showing 1-20 of 65 items.
Cover photoAuthor Title Year GenreType of issuePublisherPeriodical
Aleksandrs Grīns
Benedikts Kalnačs
Benita Smilktiņa

... (3)

Aleksandrs Grīns1999literatūrzinātniskie darbi/
komentāri/
priekšvārds/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsApgāds "Zvaigzne ABC"
Aleksandrs GrīnsAntons Bārda. "Dziesmu Dievs"1931reviewpublication Laikraksts "Latvijas Kareivis"
Aleksandrs GrīnsAtdzimusī cilts1939historical novelbookZemnieka Domas
Aleksandrs GrīnsDvēseļu putenis1989novel/
priekšvārds
bookIzdevniecība "Liesma"
Aleksandrs GrīnsDvēseļu putenis1947historical novelbookApgāds "Jaunais vārds"
Aleksandrs GrīnsDvēseļu putenis1954historical novelbookTilta apgāds
Aleksandrs GrīnsDvēseļu putenis2012historical novelbookJumava
Aleksandrs GrīnsDvēseļu putenis2014historical novele-bookPublicētava
Aleksandrs GrīnsDvēseļu putenis2020novel/
historical novel
bookApgāds "Zvaigzne ABC"
Aleksandrs GrīnsDvēseļu putenis, 1-31933novelbookZemnieka Domas
Aleksandrs GrīnsDvēseļu puteņi. 1. sējums1994biography/
raksts/
literatūrzinātniskie darbi/
vēstures pētījumi
collected worksSigne
Aleksandrs GrīnsDvēseļu puteņi. 12. sējums1995novele/
story/
historical novel/
komentāri
collected worksSigne
Aleksandrs GrīnsDvēseļu puteņi. 13. sējums1997Drama/
Dramatization/
libretto/
play/
drāma/
novel/
historical novel/
komentāri
collected worksSigne
Aleksandrs GrīnsDvēseļu puteņi. 2. sējums1996raksts/
vēstures pētījumi
collected worksSigne
Aleksandrs GrīnsDvēseļu puteņi. 3. sējums1998raksts/
vēstures pētījumi
collected worksSigne
Aleksandrs GrīnsDzejas lielmeistara piemiņai1940nekrologspublication Laikraksts "Brīvā Zeme"
Aleksandrs GrīnsElza Stērste (Naurēnu Elza)1928critique/
apcere
publication Žurnāls "Ilustrēts Žurnāls"
Aleksandrs GrīnsJaunā Latvija1937publicistikarakstu krājumsValters un Rapa
Aleksandrs GrīnsJānītis debesīs1936proza bērniem/
story
bookZemnieka Domas
Aleksandrs GrīnsK. Štrāla "Zemes elpa"1928reviewpublication Žurnāls "Ilustrēts Žurnāls"
Showing 1-20 of 65 items.
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.