Works

View:
Showing 1-20 of 50 items.
Cover photoAuthor Title Year GenreType of issuePublisherPeriodical
Anita Rožkalne
Astrīda Skurbe
Benedikts Kalnačs

... (4)

20.-30. gadu latviešu rakstnieku portretiliteratūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsApgāds "Zvaigzne ABC"
Ieva Kalniņa77. Baltistu konference Berlīnē1995rakstspublication Žurnāls "Karogs"
Anda Kuduma
Anita Helviga
Bārbala Simsone

... (21)

Current issues in literary and cultural research2016literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsLiePA
Ieva KalniņaAleksandrs Čaks un okupācijas režīms2017reviewpublication Latvian Writers’ UnionKonteksts
Anda Kubuliņa
Edgars Lāms
Elīna Kokareviča

... (15)

Ceļojums dzejnieku pasaulē2013literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Ieva KalniņaDažas piezīmes ceļā uz Neibartucritiquepublication Literature and Art
Ieva KalniņaDieva izredzētie nogurušā dzimtenē2002literatūrzinātniskie darbiŽurnāls "Karogs"
Anda Kubuliņa
Ausma Cimdiņa
Daina Bleiere

... (14)

Dvīņu zīmē: Vizmas Belševicas nozīme latviešu literatūrā un vēsturē2007poem/
diary/
atmiņas/
literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsIzdevniecība "Karogs"
Ieva KalniņaDzeja aprīlī1994reviewpublication Laikraksts "Labrīt"
Ieva KalniņaA Life Novel. Benita Smilkstiņa's Jubilee2003publication Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Astrīda Cīrule
Elīna Vasiļjeva
Gundega Grīnuma

... (10)

Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju...: Aspazija un Rainis šodienas skatījumā2007literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsApgāds "Pils"
Anda Kubuliņa
Ieva Kalniņa
Inta Čaklā

... (8)

Jānis Rokpelnis: a rough-edged Romanticist2016literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Ieva KalniņaIlgais mājup ceļš2000reviewpublication Laikraksts "Literatūra un Māksla Latvijā"
Ieva KalniņaĪsais kurss Brūvera dzejas pasaulē2001reviewpublication Izdevniecība "Karogs"Žurnāls "Karogs"
Ieva KalniņaJ. Sudrabkalna pasaules poētiskā skatījuma veidošanāsliteratūrzinātniskie darbipublication Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis
Anita Rožkalne
Ieva Kalniņa
Ieva Kalniņa

... (1)

Jaunākā latviešu literatūra2002literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
handwriting literatureIzdevniecība "Pētergailis"
Anita Rožkalne
Benedikts Kalnačs
Biruta Gudriķe

... (6)

Jaunākā latviešu literatūra. 19981999literatūrzinātniskie darbi/
rādītājs/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsApgāds "Zvaigzne ABC"
Ieva KalniņaKlusuma ideālo formu meklējot2019reviewpublication Žurnāls "Domuzīme"
Ieva KalniņaKomjaunietes pūra nauda2019reviewpublication Latvian Writers’ UnionKonteksts
Anda Kubuliņa
Anna Rancāne
Dace Ūdre

... (16)

Kritikas gadagrāmata 161988critique/
review/
apcere/
saruna/
bibliogrāfija/
pētījums
gadagrāmataIzdevniecība "Liesma"Kritikas gadagrāmata
Showing 1-20 of 50 items.
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.