Works

View:
Showing 1-20 of 50 items.
Cover photoAuthor Title Year GenreType of issuePublisherPeriodical
Anda Kubuliņa
Ausma Cimdiņa
Daina Bleiere

... (14)

Dvīņu zīmē: Vizmas Belševicas nozīme latviešu literatūrā un vēsturē2007poem/
diary/
atmiņas/
literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsIzdevniecība "Karogs"
Anita Rožkalne
Astrīda Skurbe
Benedikts Kalnačs

... (4)

20.-30. gadu latviešu rakstnieku portretiliteratūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsApgāds "Zvaigzne ABC"
Anda Kubuliņa
Edgars Lāms
Elīna Kokareviča

... (15)

Ceļojums dzejnieku pasaulē2013literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Aigars Lielbārdis
Anda Beitāne
Guna Zeltiņa

... (7)

Meklējumi un atradumi 20072007folkloristikas pētījumi/
literatūrzinātniskie darbi
rakstu krājumsZinātne
Benedikts Kalnačs
Benita Smilktiņa
Broņislavs Tabūns

... (6)

Latviešu rakstnieku portreti: Laikmeta krustpunktos2001raksts/
literatūrzinātniskie darbi
rakstu krājumsZinātne
Anita Rožkalne
Astrīda Skurbe
Baiba Dombrovska

... (12)

Latviešu rakstnieku portreti. 70.–80. gadi1994apcere/
raksts/
literatūrzinātniskie darbi
rakstu krājumsZinātne
Anda Kubuliņa
Anna Auziņa
Dzintars Sodums

... (15)

Poētika tuvplānā. Viena dzejoļa analīzes antoloģija2017literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
anthologyInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Ieva KalniņaA Life Novel. Benita Smilkstiņa's Jubilee2003publication Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Ieva KalniņaZinaīdas Lazdas dzejas pasaulē1991literatūrzinātniskie darbipublication Žurnāls "Karogs"
Ieva KalniņaVai dzeja ielaiž sevī laika dramatismu?1992critique/
literatūrzinātniskie darbi
publication Žurnāls "Karogs"
Ieva KalniņaMākslinieciskā telpa un laiks Jāņa Sudrabkalna dzejāliteratūrzinātniskie darbipublication Žurnāls "Karogs"
Ieva KalniņaJ. Sudrabkalna pasaules poētiskā skatījuma veidošanāsliteratūrzinātniskie darbipublication Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis
Ieva KalniņaDažas piezīmes ceļā uz Neibartucritiquepublication Literature and Art
Ieva KalniņaDzeja aprīlī1994reviewpublication Laikraksts "Labrīt"
Ieva KalniņaKlusuma ideālo formu meklējot2019reviewpublication Žurnāls "Domuzīme"
Ieva KalniņaMana versija par...portretspublication Žurnāls "Letonica"
Ieva KalniņaAleksandrs Čaks un okupācijas režīms2017reviewpublication Latvian Writers’ UnionKonteksts
Ieva KalniņaIlgais mājup ceļš2000reviewpublication Laikraksts "Literatūra un Māksla Latvijā"
Ieva KalniņaLaika hipnotisms beidzies. Latviešu dzeja 1994. gadā1995reviewpublication Žurnāls "Karogs"
Ieva Kalniņa77. Baltistu konference Berlīnē1995rakstspublication Žurnāls "Karogs"
Showing 1-20 of 50 items.
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.