"Gals un sākums": 21. gadsimta sākuma skats

CollectionLU LFMI izdevniecība
Title"Gals un sākums": 21. gadsimta sākuma skats
Additional informationIevada autore Maija Burima.

Publicitātes informācija

Krājums “Gals un sākums” ir kļuvis ne vien par Raiņa lirikas vizītkarti, bet arī par vienu no rakstnieka atpazīstamākajiem un citētākajiem dzejoļu krājumiem latviešu literatūrā un ārpus Latvijas robežām un neapšaubāmi izceļas uz citu sava laika dzejoļu krājumu fona kā ar leksikas un kompozīcijas, tā arī ar konsekvento ideālisma un voluntārisma ideju pieteikumu.

Šī monogrāfija ir mēģinājums uzrādīt krājuma “Gals un sākums” poētikā jaunas un mūsdienu literatūrzinātniskajā diskursā iederīgas šķautnes, kas ir izaicinājums jebkuram rainistam.

Dzejoļu krājumam “Gals un sākums” 2012. gadā apritēja 100 gadu. Par godu šim notikumam tika rīkots zinātniskais seminārs Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā. Šo kolektīvo monogrāfiju veido seminārā nolasītie referāti, papildināti ar Aspazijas un Raiņa 150. jubilejas gadā pieteiktiem jauniem skatpunktiem par Raiņa mākslinieciskās izteiksmes savdabību, kas izskanējuši Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta starpdisciplinārajā konferencē “Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks” 2015. gada 6.–9. oktobrī un Daugavpils Universitātes Starptautiskajā starpdisciplinārajā jauniešu un zinātnieku kongresā “Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150” 2015. gada 4.–5. novembrī, kura nosaukums aizgūts no Raiņa krājumā “Gals un sākums” iekļautā dzejoļa. Šajos zinātniskajos pasākumos iepazītie pētījumi, tostarp par Raiņa dzejas specifiku, apkopoti un plašam lasītāju lokam pieejami uz nolasīto referātu pamata izdotajos zinātnisko rakstu krājumos. Monogrāfijas ““Gals un sākums”: 21. gadsimta sākuma skats” publikācijās izmantotas dažādas teksta analīzes metodes un pieejas.

Vai grāmatas ““Gals un sākums”: 21. gadsimta sākuma skats” autoriem izdevies parādīt citu Raini, atrast Raiņa kodu, atšifrēt viņa simbolus un piedāvāt universālu recepti šī krājuma izpratnei? Drīzāk šis vairāku autoru skatījuma apkopojums ir apliecinājums Raiņa tekstu daudzslāņainībai un polifonijai, kā arī sniedz izpratni par to, ka krājumā “Gals un sākums” iekļautajiem dzejoļiem vēl ir liels poētiskais potenciāls, lai nākamo paaudžu pētnieki un interesenti saņemtu rosinošus signālus iedziļināties krājuma filigrānajā tēlu, motīvu un ideju tīklojumā.

Saturs

Maija Burima. Ievads. Raiņa dzejoļu krājums "Gals un sākums" pēc simts gadiem
Gundega Grīnuma. Raiņa dzejoļu krājuma "Gals un sākums" ainaviskais fons
Janīna Kursīte. Valodas īpatnības Raiņa dzejas krājumā "Gals un sākums"
Valentīns Lukaševičs. Skaņu arhitektonika Raiņa dzejoļu krājumā "Gals un sākums"
Maija Burima. "Apaļš cilvēks" un citas cilvēka koncepcijas modifikācijas Raiņa dzejoļu krājumā "Gals un sākums"
Olga Senkāne. Cikli Raiņa dzejoļu krājumā "Gals un sākums"
Viesturs Vecgrāvis. "Zemes bērna" alternatīvs gals un sākums: Kārlis Skalbe
Jānis Zālītis. "Drauga spriedums par "Galu un sākumu"": Rainis un Pauls Dauge
Valdemārs Dambergs un Arveds Švābe. Par Raiņa dzeju un krājumu "Gals un sākums" (pārpublicējumi)
PublisherInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
ISBN978-9984-893-29-7
Categories
Artist
Author
Author of the comment
Compiler
Editor
Person of reception
Files
Publishing year/ place00.11.2017

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.