Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika

CollectionLU LFMI izdevniecība
TitleUldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika (Latvian)
SeriesStudia humanitarica
Additional information

Publicitātes informācija

Uldis Bērziņš ir neparasts dzejnieks 20. gs. otrās puses latviešu dzejas kopainā. Līdzās viņa dzejā pastāvošajai valodas realitātei liela nozīme ir laika kategorijai. Bieži vien laiks ir gan U. Bērziņa dzejoļu saturs gan arī tēma. Arī laika režīmu daudzveidība viņa dzejai piešķir īpašu nozīmi. Līdzās laikam dzejnieka poētikā ļoti būtiska loma ir telpai. Šīs abas kategorijas caurauž plašo U. Bērziņa dzejā pārstāvēto pasaules kultūras zīmju kosmosu. M. Rižija monogrāfijā galvenā uzmanība pievērsta laika un telpas kategoriju funkcijām un nozīmei U. Bērziņa dzejā. Līdzās šiem aspektiem ir pētīta dzejnieka biogrāfija un tās saskares punkti ar dzeju.

Saturs

Priekšvārds
1. DZĪVE
1. 1. Dzimta. Bērnība
1. 2. Skola. Interese par filoloģiju. Studijas
1. 3. Dzeja. Rakstnieku savienība. Turpmākās studijas. Ceļš līdz pirmajai grāmatai. Nākamās grāmatas
1. 4. Ulda Bērziņa dzeja 20. gadsimta 60. un 70. gadu dzejas paaudžu skatījumā

2. TEKSTS
2. 1. Teksts un realitāte
2. 2. Teksta grafiskais izkārtojums
2. 3. Dzejas teksts kā alternatīva varas metavēstījumiem un sociālistiskā reālisma kanonam

3. TELPA
3. 1. Telpa kā jēdziens
3. 2. Zeme, pazeme
3. 3. Virszeme
3. 4. Debesis un svešā telpa
3. 5. Abstraktā un vieliskā sfēru attiecības
3. 6. Telpas hierarhiskā struktūra
3. 6. 1. Putns
3. 6. 2. Velis
3. 6. 3. Dzejas subjekts – etnoss – cilvēce

4. LAIKS
4. 1. Laiks kā jēdziens
4. 2. Laiktelpa un vēsts
4. 3. Sapņa-nakts-radīšanas laiks
4. 3. 1. Radīšana (vēsts, runa, rīcība, varoņdarbs)
4. 4. Cikliskais laiks
4. 4. 1. Gadskārtu laiks
4. 5. Vēsturiskais laiks
4. 5. 1. Gads
4. 5. 2. Pulksteņlaiks
4. 6. Laiks kā kompozīcijas organizācijas princips Ulda Bērziņa dzejoļu krājumos

Nobeigums
Pielikums
Izmantoto avotu un literatūras saraksts
Summary
PublisherInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Formatbook
Work typeoriginal work
ISBN9789934820915
Categories
Author
Person of reception
Files
Publishing year/ place2011
Rīga
Rīga
Sērija: "Studia humanitarica"

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
2011Publishing year/ placeCity
Showing 1-2 of 2 items.
TitleAuthorPublishing yearPublishing place
Demiurgs un interpretsAnda Kubuliņa
Solīds pienesums bērziņoloģijāIeva Lešinska-Geibere
2011Rīga
Showing 1-2 of 2 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.