Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks"

CollectionLU LFMI izdevniecība
TitleRainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks"
Additional informationKrājumu ievada Vairas Vīķes-Freibergas un Vitas Matīsas ievadraksti. Krājuma raksti grupēti vairākās tematiskās daļās:
  • Rainis – latviešu nacionālās un kultūras identitātes veidotājs
  • Rainis – dramaturgs
  • Rainis – dzejnieks
  • Raiņa lugu skatuviskā interpretācija
  • Rainis – žurnālists, kultūras darbinieks un valstsvīrs
  • Rainis filozofijas diskursos
  • Rainis un pasaules kultūra
Krājumā apkopotie raksti balstīti referātos, kas tika nolasīti starpdisciplinārajā konferencē Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks", ko LU LFMI organizēja sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un LU Akadēmisko bibliotēku.

Kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Aldis Pūtelis.
Ievada autore Gundega Grīnuma.
Recenzenti: Elīna Vasiļjeva, Ojārs Lāms.

Saturs

UZRUNAS
Vaira Vīķe-Freiberga. Vai Rainis tiešām ir tik liels?
Vita Matīsa. Kastaņola: simbols Rainim un Latvijai

RAINIS – LATVIEŠU NACIONĀLĀS UN KULTŪRAS IDENTITĀTES VEIDOTĀJS
Māris Baltiņš, Ina Druviete. Rainis un pārmaiņas latviešu valodā: pretrunīgais mantojums
Rūta Muktupāvela, Valdis Muktupāvels. Raiņa panāksnieku dziesma "Krauklītis": protosižeta eksplikācija
Janīna Kursīte. Raiņa simboli un Latvija šodien

RAINIS – DRAMATURGS
Viktors Hausmanis. Starts un uzlidojums (Raiņa ienākšana drāmā un teātrī)
Zane Šiliņa. Varonis un viņa pretinieks Raiņa dramaturģijā
Līga Ulberte. Vai Indulis mīlēja Āriju jeb Raiņa simbolisko lugu psiholoģiskie jautājumi
Ieva Kalniņa. Kraukļi, Zemes vēzīts un citi neorganiskie simboli Raiņa traģēdijās

RAINIS – DZEJNIEKS
Maija Burima. Modernisma projekcija Raiņa dzejoļu krājumā "Gals un sākums" un romānā dzejoļos "Dagdas piecas skiču burtnīcas"
Ieva E. Kalniņa. Dvēseles ceļojums Raiņa romānā dzejoļos "Dagdas piecas skiču burtnīcas"
Viesturs Vecgrāvis. Raiņa "Dagdas piecas skiču burtnīcas": vai tikai impresionisms?
Edgars Lāms. Voluntārais imperatīvs un pašsuģestija Raiņa dzīvē un dzejā

RAIŅA LUGU SKATUVISKĀ INTERPRETĀCIJA
Ieva Rodiņa. Raiņa lugu transformācijas Eduarda Smiļģa režijā. "Spēlēju, dancoju" (1926, 1956) piemērs
Zane Radzobe. Raiņa dramaturģija postdramatiskā teātra kontekstā
Silvija Radzobe. Raiņa personības interpretācija 2015. gadā Latvijas teātrī
Edīte Tišheizere. Raiņa dramaturģijas skatuviskās interpretācijas savdabība 20. un 21. gadsimta mijā

RAINIS – ŽURNĀLISTS, KULTŪRAS DARBINIEKS UN VALSTSVĪRS
Vita Zelče. Rainis. Jaunā strāva un "Dienas Lapa"
Ieva Struka. Raiņa direkcijas laiks Nacionālajā teātrī
Jānis Šiliņš. Rainis Satversmes sapulcē

RAINIS FILOZOFIJAS DISKURSOS
Māra Rubene. Rainis: laika skaitīšana
Aija Priedīte-Kleinhofa. Starp sapni un īstenību: jaunas morāles teorijas meklējumos
Skaidrīte Lasmane. Procesa filozofijas ētiskā rezonanse

RAINIS UN PASAULES KULTŪRA
Silvestrs Gaižūns. Rainis 20. gs. sākuma lietuviešu literatūras un kultūras kontekstā
Inguna Daukste-Silasproģe. Rainis un vācu literatūra: saskarsmes punkti
Roalds Dobrovenskis. Krievu Rainis, Rainis krieviski, Rainis "sovetiski"
PublisherInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
ISBN9789984893181
Categories
Artist
Author
Author of the comment
Compiler
Editor
Person of reception
Translator
Files
Publishing year/ place2015
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2015Publishing year/ placeBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.