Piedod, māt!

CollectionIzdevniecība "Annele"
TitlePiedod, māt!
Additional information
Mātes tēlam veltīta dzejas, prozas un atziņu izlase.

Saturs:

Mātes balss / Andris Vējāns.
Dziesma nenosalst / Raimonds Pauls.
Mātes sirds / Lija Brīdaka.
"Manas mīļās mātes portrets..." / Santa Rosicka.
Galvu noliecot: Vēstule Ancīšu mātei / Valdemārs Ancītis.
No romāna "Saucēja balss" / Alberts Bels.
Mātes daļa / Jānis Blaževičs.
Īsti latviska / Andris Buiķis.
No romāna "Doņuleja" / Harijs Gulbis.
Māte ir svēta / Peteris Kļava.
Manas dzīves ceļa zvaigzne / Marina Kosteņecka.
Trīs mātes / Gunārs Krollis.
"Mammiņ mīļo!" / Jāzeps Osmanis.
Māte man ir / Lilita Ozoliņa.
Koncerta zāli pielīdzināja svētnīcai / Raimonds Pauls.
Mana konsultante / Valdis Rūmnieks.
Reiz atkal satiksimies, māt! / Kārlis Sebris.
Māti atceroties / Jānis Stradiņš.
Mīlestības mērs / Māra Svīre.
Enerģijas lauks / Maija Tabaka.
Domu un atziņu gaismā: Latvju māte / Valdemārs Ancītis. Apsīšu Jēkabs. Jūlijs Auškāps. Raimonds Bebris. Alberts Birnbaums. Leonīds Breikšs. Leons Briedis. Austra Dāle. Pauls Dāle. Aleksandrs Dauge. Jūlijs Druva. Erna Freija. Teodors Grīnbergs. Paula Jēgere-Freimane. Ivande Kaija. Reinis Kaudzīte. Atis Kronvalds. Kārlis Kundziņš. Andrejs Kurcijs. Jānis Lapiņš. Skaidrīte Lasmane. Visvaldis Lāms. Arnolds Lūsis. Voldemārs Maldonis. Zenta Mauriņa. Aida Prēdele. Rainis. Rihards Rudzītis. Augusts Tentelis. Kārlis Ulmanis. Zigmārs Ungurs. Valdis. Andris Vējāns. Edvarts Virza.
Kā māmiņa nepiekusa: Latviešu tautas sakāmvārdi un parunas.
Kvēl saule pār zemi mūžīga, ko es tu cēlusi, māt...: Jaunā māte.
Mātes / Pēteris Aigars.
Divi dzejoļi mātei / Eduards Aivars.
"Augstu gaisos..." / Amanda Aizpuriete.
Māte / Kaspars Akmens.
Nepateicība / Kornēlija Apškrūma.
Mātes gars / Antons Austriņš.
"Māt..." ; "Kur ceļi kupenās..." ; "Nesadzīt vairs pēdas draugiem..." / Imants Auziņš.
Māte ; Skrien, bitīte... ; "Sēd māte rožu vidū..." / Marta Bārbale.
Manas mātes bezdelīgas ; Mātes roka ; Mātes vaigs / Antons Bārda. Māte / Fricis Bārda.
Mātes mīlestība / Paulīna Bārda.
Akas aiziešana / Vizma Belševica.
Pie mātes galda ; Salnā / Ilga Bērza.
Saulrietā / Ludis Bērziņš.
Mātei ; Māti atceroties ; Piemiņai / Lija Brīdaka.
Māte ; Māte ; Mātes gaisma / Leons Briedis.
Mīļajai mātei / Jānis Burdajs.
Smaids / Māris Čaklais.
Mana vecmāmiņa / Aleksandrs Čaks.
Māte / Austra Dāle.
Gadiem pāri ; Nedusmo, māt! ; "Šonakt tūkstoš tālus ceļus ietu..." / Ēriks Drēziņš.
Ir māte mani mācījusi ; Mātei / Andrejs Eglītis.
"Māte gribētu dēla dzīvi..." ; "Dēliņ, ļauj nodzēst spuldzi..." ; "Nebūtu es tā iejūgusies..." / Ārija Elksne.
Sievietei – mātei / Pēteris Ērmanis.
Saņemot dāvanu / Eduards Freimanis.
Vientuļai mātei / Harijs Gāliņš.
Māte / Guntars Godiņš.
Mātei ; Mater Dolorosa / Marta Grimma.
"Cik vecs ir koks sētsvidū ?..." / Andris Grīnbergs.
Zvejnieces šūpuļa dziesma / Jānis Grots.
Suminājums mātei / Fridrihs Gulbis.
"Vai gudrākas..." ; 1890. gadā dzimušas vecmāmiņas monologs / Vija Gune.
Mātei / Olafs Gūtmanis.
Baltais mūžs / Harijs Heislers.
Atgriešanās ; Mātei - mūžībā ; "No ceļmallapas vienīgās..." / Juris Helds.
Mātei ; Ilgi, ilgi nevarēju / Jānis Jaunsudrabiņš.
Trimdas māte savam bērnam / Māra Kalēja.
Mātes gredzens / Ilze Kalnāre.
Aizvesta dēla mātei / Kārlis Kalnietis.
"Baltu segu dēla gultai klāsi..." / Valdis Klētiņš.
Neaizej! / Velga Krile.
"Nāk māte no darba..." / Andrejs Kurcijs.
Tām mātēm, kam vairs dēlu nava / Elza Ķezbere.
Mātes nastas / Adīna Ķirškalne.
Lietas / Liāna Langa.
Mātei / Imants Lasmanis.
Lietus lāses / Imants Lastovskis.
Mātei ; Mātes roka / Zinaīda Lazda.
Es gribu turpināt bērnību / Varis Leikarts.
Mātei / Ilona Leimane.
Māte / Mārtiņš Līdaks.
Māmulītei / Rūdolfs Liedags.
Mīļā māt / Iveta Liepa.
Asaras ; Sestdienas vakars / Olga Lisovska.
Mātes dālijas / Laima Līvena.
Mātes sirds / Viktors Līvzemnieks.
"Zīdā un samtā..." ; "Māte ceļamaizi cep..." ; "Mazu papīra lapu..." ; "Dārzā sēd lapkritis..." ; "Tikai paša sirdsapziņa..." ; Māte ar bērnu pie jūras ; Vientuļā māte ar meitu / Alberts Ločmelis.
Ar vienu šūpuļdziesmu ; "Caur Zemgales mālam dzirdu..." ; Rūpes / Vitauts Ļūdēns.
"Snigs..." / Eva Mārtuža.
Vai tā notiks ; Ziedēšana / Māra Misiņa.
Māte ; Mātes sirds / Valda Mora.
Mātei ; "Paldies tev, māt!..." ; Sods / Jāzeps Osmanis.
Māte / Leons Paegle.
Mūžība / Aina Pāvulīte.
Māte saule / Jānis Peters.
Māte / Ausma Pormale.
No cikla "Mātes dziesmiņas" / Jānis Poruks.
Latviešu sieva / Inta Purva.
Parāds / Ziedonis Purvs.
"Kluss starojums no mātes..." ; "Lai ar vieglu roku..." ; Mātes lūgšana / Anna Rancāne.
Mātei / Otomārs Rikmanis.
Izplaukst / Ilga Rismane.
Jaunajai mātei ; Mātei / Rihards Rudzītis.
Mātes vēstules / Valdis Rūja.
"māmiņ es redzēju dziesmu..." / Māris Salējs.
Māmiņ! / Jānis Sarkanābols.
Ko, māt, tu lūdz? ; Mātes / Rūdolfs Saulājs.
Bēdu māte ; Mātes sirds / Augusts Saulietis.
Nemirstība / Kārlis Skalbe.
Mātes vēstule / Harijs Skuja.
Latvijas māmuļas / Knuts Skujenieks.
Mātes lūgšana / Rūta Skujiņa.
Mātei / Augusts Smagars.
Mātei / Elza Stērste.
Māte ; Mūsu mātei / Veronika Strēlerte.
Mātei ; Mātes jaka / Kārlis Students.
Mūsu māmuļu rokas / Elza Sudmale.
Mātes velte / Kārlis Štrāls.
Mātes dienā / Tirzmaliete.
Dziesma mātei / Velta Toma.
Asaras / Edvards Treimanis-Zvārgulis.
Māte un meita ; Padod krēslu / Ojārs Vācietis.
Vientuļas mātes monologs / Silvija Veckalne.
Mātes acis ; Ja māte raud / Andris Vējāns.
Mātei pa radio / Vilis Veldre.
"Līdzās miesīgai mātei..." / Lolija Vēze.
Māte iznāca pavadīt / Vita Vīksna.
Mātei / Edvarts Virza.
Mātei ; Tā runāja cimdu māte ; Vakarā / Māra Zālīte.
Māt! / Andris Zauers.
Mātei / Elīna Zālīte.
"Mana māte kasa man burkānu..." / Imants Ziedonis.
"Visi kopā mēs esam..." / Rimants Ziedonis.
Mātei / Jānis Ziemeļnieks.
...Tas labais gars, kas cilvēku pavada visu mūžu: Māte / Jānis Akuraters.
No autobiogrāfijas "Mana dzīve" / Aspazija.
"Māt, no savu sāpju asarām es daiļu pērļu rotu darināšu, ko tev ap kaklu likt" / Alberts Birnbaums.
Ilze / Ernests Birznieks-Upītis.
Latvju mātei / Osvalds Blūmītis.
Nekas jau nepazūd / Ina Eglīte.
Māte / Regīna Ezera.
Mātes Mīlestība, bēdas un ticība / Alberts Freijs.
Māte / Eduards Freimanis.
Nāve / Irma Grebzde.
Māliņmātes puķu dārzs / Jānis Gulbis.
No grāmatas "Vēstules mātei" / Margita Gūtmane.
Māte / Jānis Jaunsudrabiņš.
No grāmatas "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos" / Sandra Kalniete.
"...Tas ir uz laimi, dēliņ, kad māti sapnī redz..." / Raitis Kalniņš.
Billīte / Mirdza Ķempe.
Pasaules atklāsme / Jezups Laganovskis.
No apcerēm "Gribas un atziņu sūrums" / Visvaldis Lāms.
Vēstule mātei / Vilis Lesiņš.
Mātes mīlestība / Zenta Mauriņa.
Vientulis ; Kukažiņa / Jānis Poruks.
Māte / Jānis Purapuķe.
Māte / Pāvils Rozītis.
Dzegužasara / Anna Sakse.
Māt, piedod! / Augusts Saulietis.
Gulbju jaunava ; Māte / Kārlis Skalbe.
Kad vasaras bija garas, garas un saulainas / Jānis Streičs.
Staburaga bērni / Valdis.
Div’ dūjiņas / Mariss Vētra.
Atzīšanās: Kopīgās rūpes ; Vēstules mātei / Pārsla Eglīte.
Svētdienu rīti – pankūku rīti / Ēriks Hānbergs.
PublisherAnnele
Formatselection
Work typeoriginal work
ISBN998473420X
Categories
ArtistIeva Lapiņa
Maija Tabaka
Rita Blaževiča
AuthorAdīna Ķirškalne
Aina Pāvulīte
Alberts Bels
Alberts Freijs
Alberts Ločmelis
Aleksandrs Čaks
Aleksandrs Dauge
Amanda Aizpuriete
Andrejs Eglītis
Andrejs Kurcijs
Andris Grīnbergs
Andris Vējāns
Andris Zauers
Anna Rancāne
Anna Sakse
Antons Austriņš
Antons Bārda
Apsīšu Jēkabs
Arnolds Lūsis
Aspazija
Atis Kronvalds
Augusts Saulietis
Augusts Smagars
Augusts Tentelis
Ausma Pormale
Austra Dāle
Ārija Elksne
Eduards Aivars
Eduards Freimanis
Edvards Treimanis-Zvārgulis
Edvarts Virza
Elīna Zālīte
Elza Ķezbere
Elza Stērste
Elza Sudmale
Ernests Birznieks-Upītis
Eva Mārtuža
Ēriks Drēziņš
Ēriks Hānbergs
Fricis Bārda
Fridrihs Gulbis
Gunārs Krollis
Guntars Godiņš
Harijs Gāliņš
Harijs Gulbis
Harijs Skuja
Ilga Bērza
Ilga Rismane
Ilona Leimane
Ilze Kalnāre
Imants Auziņš
Imants Lasmanis
Imants Ziedonis
Inta Purva
Irma Grebzde
Ivande Kaija
Jānis Akuraters
Jānis Grots
Jānis Gulbis
Jānis Jaunsudrabiņš
Jānis Lapiņš
Jānis Peters
Jānis Poruks
Jānis Purapuķe
Jānis Sarkanābols
Jānis Stradiņš
Jānis Streičs
Jānis Ziemeļnieks
Jezups Laganovskis
Juris Helds
Jūlijs Druva
Kārlis Kalnietis
Kārlis Sebris
Kārlis Skalbe
Kārlis Students
Kārlis Štrāls
Kārlis Ulmanis
Knuts Skujenieks
Kornēlija Apškrūma
Laima Līvena
Leonīds Breikšs
Leons Briedis
Leons Paegle
Liāna Langa
Lija Brīdaka
Lilita Ozoliņa
Lolija Vēze
Ludis Bērziņš
Maija Tabaka
Margita Gūtmane
Marina Kosteņecka
Mariss Vētra
Marta Bārbale
Marta Grimma
Māra Kalēja
Māra Misiņa
Māra Svīre
Māra Zālīte
Māris Čaklais
Māris Salējs
Mirdza Ķempe
Ojārs Vācietis
Olafs Gūtmanis
Olga Lisovska
Otomārs Rikmanis
Paula Jēgere-Freimane
Paulīna Bārda
Pauls Dāle
Pāvils Rozītis
Pēteris Aigars
Pēteris Ērmanis
Raimonds Bebris
Raimonds Pauls
Rainis
Regīna Ezera
Reinis Kaudzīte
Rihards Rudzītis
Rimants Ziedonis
Rūdolfs Liedags
Rūdolfs Saulājs
Rūta Skujiņa
Sandra Kalniete
Silvija Veckalne
Skaidrīte Lasmane
Tirzmaliete
Valda Mora
Valdemārs Ancītis
Valdis
Valdis Rūja
Valdis Rūmnieks
Varis Leikarts
Velga Krile
Velta Toma
Veronika Strēlerte
Vija Gune
Viktors Līvzemnieks
Vilis Lesiņš
Vilis Veldre
Visvaldis Lāms
Vita Vīksna
Vitauts Ļūdēns
Vizma Belševica
Voldemārs Maldonis
Zenta Mauriņa
Ziedonis Purvs
Zigmārs Ungurs
Zinaīda Lazda
CompilerAlberts Ločmelis
EditorJāzeps Osmanis
Lija Brīdaka
Files
Publishing year/ place2002
Rīga
Rīga
Keywords

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
2002Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.